YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER
PROVIDING INSULATION SOLUTIONS
YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER
PROVIDING INSULATION SOLUTIONS
YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER
PROVIDING INSULATION SOLUTIONS
YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER
PROVIDING INSULATION SOLUTIONS
YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER
PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

 

Az épületek szerkezeteire háromféle formában megjelenő nedvességhatás jelenthet veszélyt. A felszíni, csapadék formájában
megjelenő víz, a felszín alatti (pl. talajpára, talajnedvesség, talajvíz, rétegvíz, torlaszvíz vagy a leszivárgó csapadékvíz),
illetve az épület funkciójától függő ún. használati víz. Mindhárom hatás ellen a nedvességnek kitett épületrész vízhatlan
szigetelésével és a keletkező víz szerkezettől való elvezetésével lehet védekezni. A kettő módszer együtt hatékony, ezért a
megválasztott vízszigetelési és vízelvezetési technológiát egymással összehangoltan kell megtervezni és megépíteni.

A csapadékvizek elleni szigetelés számtalan módja közül a legmegbízhatóbb anyagok - természetesen a napsugárzás káros
hatásaitól védetten beépítve - a nagy hagyományokkal rendelkező bitumenes, illetve a könnyű alkalmazhatóságuk miatt
kedvelt műanyag (PVC) szigetelő lemezek. Az eső vagy hó formájában lehulló csapadékok, vagyis a felszíni vizek
elvezetéséről megfelelően lejtetett tetőfelületekkel, és szilárd térburkolatokkal illetve az ezekhez kapcsolódó vonalmentén
kialakított ereszcsatornákkal, lefolyó csatornákkal vagy a burkolat síkjába süllyesztett folyókákkal gondoskodhatunk. A tetőn
beépített szigetelőlemezeknek ilyenkor a megfelelő hőállóság mellett az épületszerkezetek mozgásából adódó és a kiv-
itelezéskor előforduló mechanikai hatásoknak kell ellenállnia, míg a vízelvezetés elemeinél a szükséges vízelvezetési képes-
ség, a megfelelő lejtés és vízkivezetés mellett, a tisztíthatóság és az esztétikus megjelenés is követelmény. Extra, és a
rohamosan terjedő növényzettel telepített tetőkre vonatkozó további követelmény lehet a lehullott csapadékvíz megtartása
vagy a felhasznált anyagok gyökérállósága is.

A felszín alatti vízszigeteléseknél elsősorban terhelhetőségük és a tartósságuk miatt a bitumenes lemezszigetelések használa-
ta terjedt el. Ezek beépítési formája lehet vízszintes vagy függőleges irányú, ezért a hozzájuk kapcsolódó vízelvezetési tech-
nikák is ezek szerint csoportosíthatók. A függőleges felületről történő vízelvezetést felületszivárgók segítségével, a vízszintes
irányú víz összegyűjtését és elvezetését pedig felületszivárgó lemezek és szivárgócsövek (draincsövek) együttes alkal-
mazásával érhetjük el. A komplett rendszereknek ilyenkor a megfelelő vízelvezetési képesség, a tisztántarthatóság és a
terhelhetőség követelményének kielégítése mellett a talajszemcsék bemosódását is meg kell akadályoznia és esetenként, pl.
lejtős terepen, a jelentkező torlasz- vagy rétegvíz okozta hidrosztatikai nyomást kell megszüntetnie. Ugyanígy felszín alatt min-
dig jelentkező követelmény a talaj, a talajvíz, és a gyökerek kémiai és biológiai károsító hatásainak való ellenállás képessége.
A fent bemutatott nedvességhatások elleni védekezés mellett esetenként a használati vízzel szemben is szigetelni kell. Ez
a szigetelés a padlóba beépített összefolyók mellett az igénybevételtől függően műanyag vagy bitumenes kent szigetelés,
illetve hagyományos bitumenes lemezszigetelés lehet.

A MASTERPLAST termékei a fent felsorolt mindhárom nedvességhatás elleni vízszigeteléshez és az azokat kiegészítő
felszíni vagy felszín alatti vízelvezetéshez egyaránt kínálnak korszerű és megbízható alternatívákat.

infoblokk.png