Páravédelmi rendszer: szárazon tartott szerkezet, hatékony hőszigetelés

Miért van szükség páravédelemre?

Mi a pára?
A pára gáznemű víz, a levegővel elegyedve. A levegő hőmérsékletétől függ, hogy meddig marad gáz halmazállapotú. A hideg levegő kevesebb, a meleg levegő több párát képesmegkötni.
Mi a páranyomás?
Mint minden gázra jellemző általános tulajdonság érvényes a párára is, így zárt térben kitölti a rendelkezésére álló teret, nyomást gyakorol az őt körülvevő edény-a ház falaira, ez a páranyomás.
Mi a páraterhelés?
Az épület belsejében minél magasabb a páratartalom és minél melegebb van, annál nagyobb a párnyomás különbség télen a külső levegőhöz képest. A pára annál nagyobb erővel, nagyobb intenzitással szeretne kifelé áramolni.
Mi a harmatpont?
Amikor a levegő páratartalma eléri a telítettségi szintet, nem bírja megtartani a felgyülemlett párát, az lecsapódik, halmazállapotot vált. Ezt a hőmérsékleti értéket, amelyiken bekövetkezik a páralecsapódás, harmatpontnak hívják.

Ha nincs szellőztetés, a pára utat talál

  Otthonainkban a belső térben termelt pára túlnyomó részét rendszeres légcserével távolítjuk el az egész év során. Télen, amikor ritkábban szellőztetünk és a külső hideg levegőnek a páranyomása lényegesen kisebb, mint a meleg belső levegőé – a pára megpróbál az épülethatároló szerkezeteken keresztül is távozni, diffundálni, ez a páravándorlás.

 
Miért veszélyes a szabályozatlan páravándorlás?
A szabályozatlan páravándorlás komoly kockázat, mert a pára az épületszerkezet külső hideg részét elérve kicsapódhat, elnedvesítheti a szerkezetet – ami jelentős épületkárokat okozhat. Különösen érzékenyek a beépített tetőterek és a könnyűszerkezetes házak falai, ahol jellemzően fa tartóváz között ásványi hőszigetelést alkalmaznak. A kőzet és üveggyapot szálas szigetelések különösen érzékenyek a nedvességre. A hőszigetelésbe szabadon bejutó pára elnedvesíti az anyagot, ami nedves állapotban elveszíti szigetelési képességét, összeesik – véglegesen elveszíti funkcióját.
Hogyan védekezhetünk a pára károkozása ellen?
A tetőfedés alá bejutott csapadékhatásokkal szembeni védelem megoldása mellett a modern tetőfóliáknak meg kell birkóznia azzal a belső oldalról érkező páraterheléssel, amely a külső és belső hőmérsékletkülönbség és az épület használatából eredő páranyomáskülönbség miatt jön létre. A belső térből kifelé vándorló pára a belső oldali párazáró fólia esetleges sérülésein vagy egyéb okokból bejuthat a tetőszerkezetbe, amit a külső oldalon beépített tetőfóliának át kell tudni ereszteni, hogy az a tetőszerkezetben rekedve és ott kicsapódva ne tudjon károkat okozni a szigetelésben, tetőszerkezetben és az álmennyezetben. Erre a feladatra a páraáteresztő un. diffúziós tetőfóliák a legalkalmasabbak.

Párazáró / párafékező fólia

  A hőszigetelés belső, meleg oldalán minden esetben párazáró vagy párafékező fóliát kell beépíteni, ami nem vagy csak szabályozott mértékben engedi a párát bejutni a szigetelésbe. Minél nagyobb a páraterhelés – annál nagyobb párazáró képességű fóliát kell alkalmazni.
 

A fóliák párazáró képességét Sd értékkel jellemezzük. Minél magasabb az Sd érték, annál jobb a fólia párafékező-párazáró képessége.

  Normál páraterhelés esetén, mint amilyen a lakások, irodák, szállodai szobák, közösségi helyiségek, Sd 30 értéknél nagyobb párazárású fóliák már elegendőek ahhoz, hogy ne legyen kondenzáció a szigetelésben.
 
  Magas páraterhelés esetén, mint az üzemi konyha, uszoda, tartósan nedves technológiájú helyiségek, Sd 100 értéknél magasabb párazárású fóliát kell a hőszigetelés belső oldalára elhelyezni.
 
FIGYELEM!
  Nagyon fontos, hogy a beépített fólia tartósan legyen képes feladata ellátására. A látszatmegoldások nagyon nagy veszélyt rejtenek magukban, mert a beépített-láthatatlan hiba már csak akkor vehető észre, amikorra hatalmas károkat okozott!
  Az olcsó mezőgazdasági és építési PE fóliák néhány éven belül elöregednek, és szó szerint szinte eltűnnek a szerkezetből. A károk helyreállítása pedig óriási költséggel és idegeskedéssel jár. Minden esetben olyan terméket válasszon, amit kifejezetten páravédelmi célra ajánl a gyártó és öregítéses vizsgálatot követően is megfelel a szabvány követelményeinek.
  Párafékező, párazáró fóliaként csak nehezen éghető, „E” minősítésű fóliát szabad csak alkalmazni, melyet szintén vizsgálattal kell igazolni. A tetőterek tűzeseteinek túlnyomó része elektromos zárlatból ered. A nem égésgátolt fóliát már egy elektromos zárlat, elektromos szikra is begyújthatja. Az égésgátolt, „E” nehezen éghető fóliát a szikra nem tudja meggyújtani, elektromos zárlat esetén nem lesz a tűz forrása.
 

A Masterplast termékkínálatában minden igényhez megtalálja a megfelelő
párafékező-párazáró fóliát:

MASTERFOL
SOFT ALU
MASTERFOL
Sd30
MASTERFOL
BLUE
MASTERFOL
Sd100 ALU
ISOFLEX
ALU PZ
ISOFLEX
ALU-LP ECO
ISOFLEX
ALU-LP
ISOFLEX
ALU
Tekercs-hossz 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m
Tekercs-szélesség 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 120 cm 120 cm 120 cm 150 cm
Sd érték 50 m (±)30% >30 m >100 m >100 m >100 m >100 m >100 m >100 m
Tekercs területe 75 m2 75 m2 75 m2 75 m260 m2 60 m2 60 m2 75 m2
Normál
pára-terheléshez
Magas pára-terheléshez
Metalizált, hőtükröző
Légbubo-rékos, padló-fűtéshez
Öregítés után is megfelel

Legújabb kétrétegű fóliáink párazárásra születtek.

  MASTERFOL Sd 30
  A leggyakrabban előforduló esetekben, normál páraterhelésnél jól
  használható belső oldali párafékező fólia, amely magas biztonsággal zárja a pára útját és csak csekély mértékben, szabályozottan engedi a hőszigetelésen keresztül távozni. Lakásunk minden helységében,
  irodákban, szállodai szobákban, normál párájú közösségi helyiségekben tökéletes választás belső oldali párafékezésre.
  A fólia két rétegű. Belső oldalán egy fényes sima felületű fólia van, ami jól
  ragasztható és adja a fólia párafékezését. Külső oldala egy vékony filces anyag, ami erősíti a terméket. Fontos, hogy a fólia fényes fele ragasztható ragasztó szalaggal, tömítő masszával mindkét oldala. Helyesen úgy kell beépíteni, hogy a fényes sima fele néz a belső tér felé, hiszen ragasztó
  szalaggal belülről tudjuk összeragasztani.
 
  MASTERFOL Sd 100 ALU
  Magas páraterhelésű helyiségekben a Masterfol SD100 Alu fólia használatát javasoljuk. A fólia párazáró képessége nagyobb, mint 100m, így alkalmazható tartósan nedves technológiájú, de normál hőterhelésű (+50°C) helyiségek belső párazáró fóliájaként.
  A fólia kétrétegű, fényes metalizált réteget is tartalmaz. A fólia fényes fele ragasztható szalaggal, ez a metalizált réteg adja a fólia párazáró képességét. Ha a fólia és a belső burkolat között légrés van, akkor hőtükörként működve jelentősen csökkenti a helyiség hőveszteségét, különösen meleg belső léghőmérsékletnél. A fólia külső fele egy vékony filces anyag, ami erősíti a terméket.
  Fontos, hogy a fólia fényes fele ragasztható ragasztó szalaggal, tömítő masszával mindkét oldala. Helyesen úgy kell beépíteni, hogy a fényes sima fele néz a belső tér felé, hiszen ragasztó szalaggal belülről tudjuk összeragasztani. Magas páraterhelésnél a belső burkolat rögzítését szolgáló csavarokat tömíteni kell – erre a legalkalmasabbak az öntömítő szalagok.
 

A légtömör kivitelezés alapkövetelmény!

  A pára a legkisebb résen is át tud jutni és koncentráltan jut bele a hőszigetelésbe. Alapszabály, hogy a párazáró, párafékező fólia beépítését minden esetben pára- és légzáró módon kell kivitelezni. A fólia toldásait erre alkalmas ragasztó szalaggal légmentesen össze kell ragasztani, sőt minden más szerkezethez való csatlakozást, tetőablakhoz, csőáttöréseknél, falazathoz, kéményhez szintén légmentesen kell csatlakoztatni, melyhez speciális ragasztó szalagokat, illetve tömítő masszákat kell alkalmazni.
 
Rendszer kiegészítők:
MASTERFOL Flex Nyújtható 1 oldalas ragasztószalag ISOFLEX TAPE-50 Alutükrös ragasztószalag MASTERFOL TAPE 2 Kétoldalas ragasztószalag MASTERFOL Tömítőmassza
Párafékező és párazáró fóliák átlapolásainak kialakításához, csőáttörésekhez.
Párafékező és párazáró fóliák lég- és párazáró toldásához 50 mm×50 m/tekercs

Párafékező és párazáró fóliák kétoldalas ragasztására, csatlakozó szerkezetekhez való rögzítésére; 20 mm×25 m/tekercs

Párafékező és párazáró fóliák csatlakoztatására pormentes vakolt felülethez, fához, műanyaghoz, fémhez, normál hőterhelés esetén 310 ml/kartus