MASTERPLAST

FLEX C2TE csemperagasztó


Leírás

Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztóhabarcs, meghosszabbított nyitott idővel és csökkentett lecsúszással (C2TE).

GHS05: Maró anyag
GHS07: Irritáló/toxikus

Fedett védett helyen, nedvességtől védetten tárolni
CE jel
GHS05: Maró anyag
Termékismertető
GHS07: Irritáló/toxikus
Eltarthatóság

Anyaga: Hidraulikus kötőanyag, adalékanyag, szerves kiegészítő anyagok.
Alkalmazási területe: kültérben (max 30 cm × 30 cm-es fagyálló laphoz, kétoldalú felhordással, úsztatásos és kenéses eljárás) és beltérben (max. 40 cm × 40 cm-es) mázas kerámia, kőporcelán (gres) és klinker burkolólapok ragasztására padlón (min. 1,5 N/mm2 nyomószilárdságú beton vagy könnyűbeton, cementesztrich, cementalapú kiegyenlítő réteg aljzaton) és oldalfalon (gipszkarton, cementvakolat, gipszvakolat felületen).
Kiadósság: 6 / 8 / 10 / 12 mm-es glettvassal felhordva – 2,6 kg/m2 / 3,4 kg/m2 / 4,2 kg/m2 / 5,0 kg/m2
Tapadószilárdság: >1 N/mm2 (beton felületen)
Fugázhatóság: 24 óra elteltével (szobahőmérséklet és megfelelő nedvességtartalmú aljzat esetén)
Üzemszerűen terhelhető: 8 nap elteltével (szobahőmérséklet és megfelelő nedvességtartalmú aljzat esetén)
Felhasználási hőmérséklet: (+) 5°C – (+) 25°C

Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap

Figyelmeztetés
Veszély

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:
Cement, portland cement Cr (VI) < 2 ppm
Kálcium-formiát

Figyelmeztető H-mondatok:
H315 – Bőrirritáló hatású.
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 – Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 – Használat előtt olvass el a címként közölt információkat.
P261 – Kerülje a por belélegzését.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 – Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P333+P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.
P321 – Szakellátás (lásd a címkén
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 2225/2015 (VIII. 7.) Korm. Rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően

Szeretné ezt a terméket forgalmazni?

Keresse fel a területileg illetékes üzletkötőjét!

Felveszem a kapcsolatot

Műszaki segítségnyújtás

Segítségünkre minden esetben számíthat. Keressen minket bátran!

Segítséget kérek