MASTERPLAST

FLEX C2TE csemperagasztó


Leírás

Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztóhabarcs, meghosszabbított nyitott idővel és csökkentett lecsúszással (C2TE).

GHS05: Maró anyag
GHS07: Irritáló/toxikus

Fedett védett helyen, nedvességtől védetten tárolni
CE jel
GHS05: Maró anyag
Termékismertető
GHS07: Irritáló/toxikus
Eltarthatóság

Mire való a Masterplast FLEX C2TE csemperagasztó?

A Masterplast Flex C2TE csemperagasztója egy kiváló minőségű flexibilis csemperagasztó. Egy kitűnő minőségű, hidraulikus kötőanyagról van szó. Kültéri és beltéri burkolásra egyaránt alkalmas. Kültéri burkolatokhoz kétoldalú felhordással ajánlott, de beltérre is kiválóan alkalmas, akár nagyobb lapokhoz, akár padlófűtés esetén.

Anyaga: Hidraulikus kötőanyag, adalékanyag, szerves kiegészítő anyagok.
Alkalmazási területe: kültérben (max 30 cm × 30 cm-es fagyálló laphoz, kétoldalú felhordással, úsztatásos és kenéses eljárás) és beltérben (max. 40 cm × 40 cm-es) mázas kerámia, kőporcelán (gres) és klinker burkolólapok ragasztására padlón (min. 1,5 N/mm2 nyomószilárdságú beton vagy könnyűbeton, cementesztrich, cementalapú kiegyenlítő réteg aljzaton) és oldalfalon (gipszkarton, cementvakolat, gipszvakolat felületen).
Kiadósság: 6 / 8 / 10 / 12 mm-es glettvassal felhordva – 2,6 kg/m2 / 3,4 kg/m2 / 4,2 kg/m2 / 5,0 kg/m2
Tapadószilárdság: >1 N/mm2 (beton felületen)
Fugázhatóság: 24 óra elteltével (szobahőmérséklet és megfelelő nedvességtartalmú aljzat esetén)
Üzemszerűen terhelhető: 8 nap elteltével (szobahőmérséklet és megfelelő nedvességtartalmú aljzat esetén)
Felhasználási hőmérséklet: (+) 5°C – (+) 25°C

Kiszerelés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap

Figyelmeztetés
Veszély

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:
Cement, portland cement Cr (VI) < 2 ppm
Kálcium-formiát

Figyelmeztető H-mondatok:
H315 – Bőrirritáló hatású.
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 – Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 – Használat előtt olvass el a címként közölt információkat.
P261 – Kerülje a por belélegzését.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 – Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P333+P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.
P321 – Szakellátás (lásd a címkén
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 2225/2015 (VIII. 7.) Korm. Rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően

Szeretné ezt a terméket forgalmazni?

Keresse fel a területileg illetékes üzletkötőjét!

Felveszem a kapcsolatot

Műszaki segítségnyújtás

Segítségünkre minden esetben számíthat. Keressen minket bátran!

Segítséget kérek