Thermomaster Rock

THERMOMASTER ROCK homlokzati kőzetgyapot ragasztó


Leírás

Homlokzati hőszigetelő rendszerek kőzetgyapot hőszigetelő lapjainak ásványi felületre történő ragasztására, valamint üvegszövet háló beágyazására.

GHS05: Maró anyag
GHS07: Irritáló/toxikus

Fedett védett helyen, nedvességtől védetten tárolni
GHS05: Maró anyag
Termékismertető
Alkalmazástechnika
GHS07: Irritáló/toxikus
Eltarthatóság

A kőzetgyapot rendszerek és előnyeik

A homlokzati kőzetgyapot ragasztó tulajdonságainak, előnyeinek megértéséhez érdemes átvenni a kőzetgyapot rendszerek tulajdonságait és előnyeit. A kőzetgyapot táblák magas hőmérsékletre hevített bazaltból készülnek, amelyből szálakat képeznek. A kőzetgyapot rendszerek a lapokból, a kőzetgyapot ragasztóból, a dübelekből és üvegfóliából állnak. Az EPS és XPS rendszerekhez hasonlóan alkalmazhatók homlokzati hőszigetelésre, illetve födémek és tetőszerkezetek hőszigetelésére. Minden épület esetén alkalmazhatók, de költségesebbek, mint a polisztirol lapok. Ezért általában bizonyos igények, alkalmazási területek esetén használják őket.

 

A kőzetgyapot lapok és a kőzetgyapot ragasztó előnyei

A kőzetgyapot azonos vastagságú táblák esetén 8-10%-kal jobb hőszigetelő, mint az EPS vagy az XPS. Emellett azokkal ellentétben átengedi a párát, így nem kell félni, hogy bepenészedik, Ez főleg belső hőszigetelés és vályogházak esetén fontos.

 

Ezen túl jobb hangszigetelő tulajdonsággal bír, mint a polisztirol lapok. A rendszer további előnye, hogy éghetetlen, így nem kell tartani tőle, hogy egy lakástűz során kigyullad.

 

A kőzetgyapot ragasztó tulajdonságai

A kőzetgyapot ragasztó a kőzetgyapot lapok falazathoz történő ragasztására szolgál. Ezen túl ezt használják az üvegfólia beágyazására is. Anyagát tekintve adalékokkal kiegészített, diszperzióval erősített cement. Összetételének köszönhetően hozzájárul a pára áteresztéséhez és a tűzvédelemhez.

 

A kőzetgyapot ragasztó alkalmazása

A por anyagú kőzetgyapot ragasztóhoz hozzáadjuk a gyártó által javasolt mennyiségű vizet. Keverőszárral csomómentesre keverjük, és pár percet állni hagyjuk. Utána pedig glettvassal vagy simítóval felhordjuk az adott felületre (a falazatra vagy a kőzetgyapot táblákra). Az ideális végeredmény érdekében mindig kövessük a gyártó utasításait!

Anyaga: cementbázisú, tulajdonságjavító adalékszerekkel készülő, poralakú ragasztó.
Anyagszükséglet: 40%-os felületű ragasztásnál 5 – 6 kg/m2, kérgesítéshez 8 kg/m2
Felhasználási hőmérséklet: (+)5°C – (+)25°C között. (+) 25°C felett csak kiegészítő intézkedések mellett!
Tapadószilárdság: kőzetgyapot lapokhoz min. 0,08 N/mm2, alapfelülethez min. 0,25 N/mm2

Kiszerelés: 25 kg-os zsákban
Raklap kiszerelés: 48 zsák/raklap = 1200 kg/raklap

Figyelmeztetés
Veszély

Veszélyes anyagok
portland cement

A figyelmeztető mondatok
H315 – Bőrirritáló hatású.
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 – Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 – A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302+P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P333+P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P362 – A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
P363 – A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti/nemtetközi előírásoknak megfelelően.

Szeretné ezt a terméket forgalmazni?

Keresse fel a területileg illetékes üzletkötőjét!

Felveszem a kapcsolatot

Műszaki segítségnyújtás

Segítségünkre minden esetben számíthat. Keressen minket bátran!

Segítséget kérek