Mire számíthatunk a hulladéktörvény közelgő változásának tükrében?

Olvasási idő: 4 perc


Milyen mértékű és jellegű változások prognosztizálhatók a hulladéktörvény közelgő változásaival kapcsolatban? A cikkben erre a kérdésre adtuk meg a választ, külön kitérve a körforgásos gazdaság koncepciójának ismertetésére.

Várhatóan milyen irányba fog változni a hulladéktörvény?

 

Az Európai Parlament által meghatározott irányelvek alapján a hazai hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályozásra, azaz a hulladéktörvény frissítése várhatók a közeljövőben. A szigorítások egyik fontos eleme lesz a gyártói felelősség kiterjesztése.

 

A cél egyértelműen az, hogy a gyártókat sikerüljön bevonni a használat következtében keletkező hulladékok körkörös gazdálkodásába. Ezzel összefüggésben várható a szemétlerakás díjának a komolyabb emelése, hogy ezáltal az újrahasznosítás irányába tendáljanak az érintett piaci szereplők.

 

A hamarosan bevezetése kerülő szabályozások a következő célszámok elérését szorgalmazzák:

  • – 2035-ig a települési hulladék 65%-át újrahasznosítása a cél, és a települési hulladéknak legfeljebb a 10%-a kerülhet lerakóba;
  • – a 2030-as évig pedig a csomagolási hulladék 70%-át újra kell hasznosítani.

 

Ezek az erőfeszítések kivétel nélkül egy komplex folyamat, a körforgásos gazdaság elősegítését szorgalmazzák.

 

Mi a körforgásos gazdaság lényege?

 

Egy olyan koncepció, aminek az értelmében a kereskedelemben és az életünk egyéb területein felhasznált anyagok folyamatos körforgásban vannak. Tehát nem keletkezik hulladék.

 

A fenntarthatóságot célzó tervezetre többek között azért van szükség, mert becslések szerint jelenleg a termékgyártás keretei között felhasznált anyagok mindössze egyetlen százaléka marad „használatban” fél évvel az értékesítést követően.

 

Az Európai Bizottság még 2015-ben fogadta el azt a cselekvési tervezetet, ami a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsítását hivatott elősegíteni. A tervezet szám szerint 54 előremutató intézkedést tartalmaz, amelyek egytől egyig a fenntartható gazdasági növekedést, a globális versenyképességet, illetve az új munkahelyek teremtését szorgalmazzák.

 

A hulladéktörvény módosítása következtében milyen változások állhatnak előttünk hulladékkezelésben?

 

A körforgásos gazdaság megteremtését célzó intézkedések proaktív módon állnak a hulladékkezelés témaköréhez, kifejezetten a megelőzésre vonatkozó javaslatokat és rendelkezéseket is tartalmazva.

 

Vagyis a termékeket már eleve úgy kell majd megtervezni, hogy lehetőség szerint minél tartósabbak legyenek, és meglegyen a lehetőség a javításukra. Szintén kiemelt szempontnak bizonyul majd az újbóli használhatóság, valamint a hulladékká válást követően a hasznosíthatóság kérdése.

 

Fontossági sorrendben hulladékkeletkezés megelőzése szerepel a hulladékkezeléssel kapcsolatos hierarchia legfelső szintjén. A létrejövő hulladék mennyiségének és veszélyességének a redukálása után fontossági sorrendben a hulladék újbóli használatra történő előkészítése következik.

 

A felvázolt fontossági sorrend alsó szintjén pedig a keletkezett a hulladék újrafeldolgozása szerepel. A hulladéktárolóban történő elhelyezés, valamint az égetés csak azoknál az eseteknél jöhetne szóba, ahol hierarchia magasabb szintjein álló hulladékkezelési megoldásokra nincs lehetőség.

 

Az “Európai Zöld Megállapodás” értelemében prognosztizálható innovatív változások a hazai hulladékkezelésben

 

A fentebb sorolt célszámok mellett akadnak még további fontosabb irányelvek a jövőre vonatkozóan. A papír, a fém, a műanyag, valamint az üveg kapcsán az Európai Unió tagállamaiban már a 2015-ös évtől fogva kötelező a szelektív hulladékgyűjtési rendszer alkalmazása.

 

Az elkövetkező években pedig a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése is várható. A 2024-es esztendőig a bio hulladékokra vonatkozóan, egy évvel később pedig a textilhulladékra, illetve a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokra is érvényes lesz a szabályozás.

 

Konklúzióként leszögezhetjük tehát, hogy gyártóként már a terméktervezés során is a fenntarthatóságot, illetve az újbóli felhasználhatóságot kell szem előtt tartani mostantól. Ezzel a proaktív hozzáállással ugyanis sikeresen felelhetünk meg a hulladéktörvény várhatóan szigorodó elvárásainak.

 


 

Ismerje meg a Hungarocell Zöld Programunk további részleteit az alábbi hivatkozásra kattintva:
Hungarocell Zöld Program

A Hungarocell Zöld Program Öko pontjainak listája pedig a következő hivatkozáson érhető el:
Hungarocell Zöld Program – Öko pontok